Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling wordt als volgt gedefinieerd: «een ontwikkeling die overeenstemt met de behoeften van de huidige generaties zonder de toekomstige generaties hun behoeften te hypothekeren». Voor bedrijven bestaat duurzame ontwikkeling erin economische prestaties en respect voor het milieu en voor individuen te combineren.

Een verantwoord bedrijf

Als bedrijf verantwoord willen handelen is een puur vrijwillige keuze. Sinds 2009 heeft de groep Bidfood Belgium, en dus ook Bidfood Langens, een uitgebreid programma inzake duurzame ontwikkeling. Dit is meer dan een project: het is een dagelijkse attitude, een fundamentele waarde.

Bij het benaderen van duurzaamheid gaan we uit van verschillende actiepunten toegespitst op maatschappij, milieu en duurzaamheid:

icones_durable1b
Om de vooruitgang te meten en vooral pistes voor verbetering af te bakenen, heb je uiteraard referentiepunten nodig. Via een algemeen dashboard kunnen we een reeks indicatoren opvolgen.
Een aantal onvermijdelijke indicatoren die wij kozen:
  • verbruik van gas en elektriciteit, geproduceerde hoeveelheid afval, papierverbruik
  • frequentie van arbeidsongevallen en duur van arbeidsongeschiktheid, opleidingen, kansengelijkheid, verdeling van het personeel naar gender en leeftijdscategorie.
icones_durable2b
Bidfood Langens biedt haar klanten een uitgebreid assortiment duurzame producten. Biologische landbouwproducten, 100% gecertificeerde Belgische producten, …
icones_durable3b
We ondernamen verschillende initiatieven om de impact van onze distributieactiviteiten op het milieu te beperken, zoals:
• De aankoop van EURO 6 vrachtwagens die dankzij een efficiënt en laag verbruik bijzonder milieuvriendelijk zijn en zich onderscheiden door een lage CO2-uitstoot, een laag geluidsniveau en een lange levensduur
• Het sorteren van afval door karton, plastic en organische afvalstoffen zorgvuldig te scheiden. Dankzij dit initiatief en door de bewustmaking van ons personeel beperken we de ritten naar de stortplaatsen tot een minimum.
icones_durable4b

In samenwerking met onze klanten steunen we verschillende initiatieven voor het goede doel.  We vinden het belangrijk om als onderneming ook een maatschappelijke rol te spelen bij onze klanten die sociaal en maatschappelijk actief zijn. 

Onze klanten die zich inzetten voor initiatieven zoals Levensloop, ALS Liga, … krijgen in onderling overleg een steuntje in de rug.

Ook de producten met een te korte houdbaarheid voor verkoop komen terecht bij organisaties die in contact staan met mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.